پست‌ها

حاجی

حاجی ما یاد گرفتیم هر کی حمله کرد سمتمون با محبت ازش استقبال کنیم ، جنگ تو دنیای من با فکره برای مقابله با جسم نا کامل . من یاد گرفتم فقط سپاسگزار باشم و بی آزار و پر از محبت . یه آخر هیچ فروتن بنده و غلام ابدی خدای یگانه یهوه .

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ، هر جا که گنبد و‌گلدسته هایی از طلا بر افراشته شده است به این معنی نیست که شخصی معصوم زیر آن مدفون است ، بلکه ، شاید از جهل مردم روزگارش به زیر این بارگاه طلایی خفته باشد .

آخر

#آخر ، تو باید روح و‌جسمتو تنها به خدا هدیه کنی یا بفروشی . هرگز به يه معتاد اعتماد نكن .

به دنبال مکان حال بهشت قدیم باش ای فرزند انسان .

به دنبال مکان حال بهشت قدیم باش ای فرزند انسان .

در دنیا نمی توانم بمانم

در دنیا نمی توانم بمانم

تحیل آخری شهدای روحانیت جنگ .

تحیل آخری شهدای روحانیت جنگ . برای من سوال جالبی بود که بدونم تعداد شهدای روحانی جنگ چقدر بوده ، جستجو کردم و رسیدم به ۳۳ هزار نفر که اونم شاید اشتباه باشه چون چیزی که تاریخ و حقیقت ثابت کرده جمهوری اسلامی به راحتی در هر تاریخی دست می بره و مستند سازی های خاص خودش رو انجام میده ، مثل جریان حسین فهمیده که بعدا اعتراف کردن ساختگی بود برای بزرگ نمایی و ایثارگری کاذب ، افسانه هایی که قدمت ۳۰ ۴۰ ساله داره و سریع هرچیزی تغییر داده میشه توسط طرز فکر یک عده انسان دیکتاتور وجود که دین شخصی خودشونو دارند ، اون آرزویی که هر انسانی داره ، مثلا همین دین اسلام اگر با تعصب روش نگاه نشه اونم یه فرقه بوده که پیرو یه فکر شخصی بوده و به خاطر قدرت و زور شمشیر الان تبدیل به دین و فرقه های مختلف شده ، حکومت شیعه و جمهوری اسلامی هم چنین ، دانش آموز شهید ۳۳ هزار نفر دقیق ، شهدای روحانی یا آخوند ۳۳۱۷ نفر دقیق ، عدد و ۳۳ هزار تارو هم یه عدد خیالی بهش اضافه کردند تا اینکه قشنگ وجود این ۳۳۱۷ نفر بفهمی یه شگرد تبلیغاتی یا بازاریابی نرمه ، روحانی یا آخوندها بیشتر در جبهمه های جنگ شغل حال حاضرشون رو داشتند ، تنه