حاجی

حاجی ما یاد گرفتیم هر کی حمله کرد سمتمون با محبت ازش استقبال کنیم ، جنگ تو دنیای من با فکره برای مقابله با جسم نا کامل .
من یاد گرفتم فقط سپاسگزار باشم و بی آزار و پر از محبت .
یه آخر هیچ فروتن بنده و غلام ابدی خدای یگانه یهوه .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،