اين روزها

اين روزها مي ترسم ، ترس از ديواره هاي اين خانه از خيابان هاي شعر از چشم هاي خودم به هر كجا ك نگاه مي كنم تو را مي بينم حتي ب بقال محل هم ك نگاه مي كنم تو را مي بينم ، آيا گناهم فقط دوست داشتن تو بود ك چنين در دوزخ اين جهان مانده ام و چيزي جز كوري يا مرگ نمي خواهم ؟ #آقاي_آخر

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،