وان حمام !

وان حمام !
عكس هايت !
من و خودم
درد كشيدن
خودزني هايم
با درد فكر كردن
به تو !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،