ملا شدن آسان ، آدم شدن سخت

ملا شدن آسان ، آدم شدن سخت

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،