و تو هم مطعلق به منی !!

من دیگه هیچ وقت از پیشت نمیرم ، چون تو ذهنتم
و تو هم مطعلق به منی !!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،