انسان ها پير مي شوند

انسان ها پير مي شوند ولي با مهرباني
انسان ها پير مي شوند ولي با نا مِهرباني

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،