هی روزگار!

هی روزگار!
من به درک!
خودت خسته نشدی از دیدن تصویر
تکراریه درد کشیدن من؟!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،