چقدر كه تو تنهايي

چقدر كه تو تنهايي
چقدر كه توِ پرگناه بي گناهي
چقدر كه در تنهايي هاي خودت مست مي كني و ديگر نه مي خندي و نه اشك مي ريزي
چقدر ، چقدر داري تو اي انسان نام من كه تبعيد شده اي به زندگي در ميان انسان هاي پوچ زندگي
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،