تنهاییه دیگه

تنهاییه دیگه
آدم تنها که شد دست خودش نیست
یا باید عاقل باشه ، کتاب بخونه ، فیلم نگاه کنه و زندگی کنه
یا هم مثله ما همیشه نادم باشه مشروب بخوره ، نعشه کنه و با صدای بلند زار زار گریه کنه !
آخرسَرَم ،یه روز به خودت که میای میبینی توی تنهایی هات حتی تنهایی هاتم باختی به هیچ چیز و هیچ کس !
هیچکی هم نیست که حتی بخوای یقشو بگیری که تنهایی هامو زندگیمو جوونیمو پس بده !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،