احساس مي كنم

احساس مي كنم
من عضوي از التم هستم
تا التم عضوي از من

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،