جو جامعه‌ پناهندگی

جو جامعه‌ پناهندگی یه جوریه اجتماع گریز میشی ، البته برای من .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،