عکس جدید


چرا عکس جدید برام نمی فرستی ؟
  • چون با این آدم درون غریبه میشم بعضی وقتا ، نمی فهمم کیه و چرا باید ببرمش تو اجتماع یا چرا و ثبتش کنم تو خاطرات .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،