آخر

#آخر ، تو باید روح و‌جسمتو تنها به خدا هدیه کنی یا بفروشی .
هرگز به يه معتاد اعتماد نكن .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،