از بیرون صدای جغد میاد !


از بیرون صدای جغد میاد !
از رو بی سوادی یا خودخواهی فکر می کنی صدای گرگِ .
دردناک تر از خودخواهی ، ساختن سواد برای یه بی سوادِ تنبله !
از احساس و ارتباط دوری می کنی چون خسته شدی از ترد شدن و ترد کردن !
خو می کنی به خود را در خود دیدن و لمس نکردن زندگی و فرار از اون .
مدام سیگار می کشی ، سیگار پشت سیگار ، خلاف سبک یک انسان بیمار !
تصویر ها و رویاهای تکراری ! اخبار های ناخواسته ! فرار از درک عشق و وفاداری ! شکاک به تمام دنیا ، حال و آینده ! قرص پشت قرص از روی عادت !
در نهایت یک روز در اوج جنون ، یک روز در اعماق جنون !
بوسه ، عشق ، نوازش رو نیاز داری ولی می ترسی از همه اینها چون همه و همه یه افتضاح عاطفیه برای یک انسان بیمار شکاک که توی زندگیش آخرِ خود خواستست .
سکوت می کنی ، چون احساس می کنی سی هزار سال زندگی کردی و نه علم به درد تو می خوره نه مذهب ، تنها خودت ، که یک بیمار بیکار از خدا بی خبری که باز به دنبال خدایی در اوج بی سوادی و دیوانگی .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،