اجتماع قهر

نه تو اونارو میشناسی نه اونا تو رو

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،