خالی از آینده

در لحظه و براي خدا زندگي كن ، خالی از آینده ، به عظمت باد که قدرتی از هزاران هزار قدرت بیکران خداست قسم واقعا در لحظه زندگی کن ، به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،