خواب تو را دیدم ،

خواب تو را دیدم ،
گله مند بودیم و می خواستیم گلایه کنیم ولی گلایه نمی توانستیم بکنیم !
حرف می زدیم ، حرف های خوب ، در حرف ها گلایه مان را گم کرده بودیم !
از ترس از دست دادن دوباره یکدیگر !!!
بعد از تمام شدن حرفایمان ، عشق انسان به حیوان را به تو نشان دادم و گفتم از عشق بترس !
چون تنها توقع می آورد ، عاشق بودن !!!
توقع محبت‌ ورزیدن و دوست داشته شدن توسط آنکه به او عشق می ورزی ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،