من نيز شما را دوست دارم

من نيز شما را دوست دارم و سپاسگزاري را تنها با كلمه دوستت دارم جبران نمي كنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،