نخ و سوزني دارم ،

نخ و سوزني دارم ،
لب هايم را مي دوزم ، ك ديگر عاشقانه هايم را ن ب زبان بياورم ن باور كنم .
بيا و تو هم لب هايت را بدوز ، تا ديگر ن دروغي ب زبان بياوري ن كسي دروغ هايت را باور كند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،