روزاي عاشق شدن

روزاي عاشق شدن
روزاي عاشق بودن
ديوونه بازيام يادش بخير
روزاي خوب زندگي كنار تو يادش بخير

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،