من مي دانم اندوه چيست

من مي دانم اندوه چيست ، چون درد رفتن تو را خودم هم با چشمانم ديدم و هم چشيدم ...
ولي تو نه
تو بعد رفتنهايم صدايم ميزدي بر ميگشتم سريع ! چون فقط مي خواستم خودم را برايت لوس كنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،