حاجی من به اختیار خودم به دنیا نیومدم

حاجی من به اختیار خودم به دنیا نیومدم ، اومدم دیدم تو یه جامعه وحشی ام و خودمم یکی از وحشیا ، بکش تا نکشنت ، حق انتخابم از زندگی فقط صداقت تا مرگ ! برای چی ؟ برای کی ؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،