آدما زمانی خود خواه میشن

آدما زمانی خود خواه میشن ، اطرافیان خودخواه یا کاذب زیادی پیدا می کنند و ته تهش همه اطرافیان خوب و خوش قلب تنهاش میزارن و اون می مونه با یه دنیایی از غریبگی و تنهایی و سردرگمی و بی احساسی در این دنیای پر از انسان .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،