معجزه تنها توسط خدا انجام می شود

ادیان تنها به درد آرامش روح و فکر می خورند و دوره معجزه تمام شده ، سالیان سال است !
معجزه تنها توسط خدا انجام می شود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،