اون اشک‌هاشو‌پاک می‌کنه من شیشه عینکمو

اون اشک‌هاشو‌پاک می‌کنه من شیشه عینکمو
اون‌رویاهاشو‌فراموش می کنه من آدمای اطرافمو
اون غصه می خوره و من سیگار می کشم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،