باید جنگیدن رو یاد بگیری

باید جنگیدن رو یاد بگیری
و اولین نفری که باید باهاش بجنگی خودت هست و خوتاسته های خود کامانت
فرار بسه دیگه .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،