تحیل آخری شهدای روحانیت جنگ .

تحیل آخری شهدای روحانیت جنگ
.
برای من سوال جالبی بود که بدونم تعداد شهدای روحانی جنگ چقدر بوده ، جستجو کردم و رسیدم به ۳۳ هزار نفر که اونم شاید اشتباه باشه چون چیزی که تاریخ و حقیقت ثابت کرده جمهوری اسلامی به راحتی در هر تاریخی دست می بره و مستند سازی های خاص خودش رو انجام میده ، مثل جریان حسین فهمیده که بعدا اعتراف کردن ساختگی بود برای بزرگ نمایی و ایثارگری کاذب ، افسانه هایی که قدمت ۳۰ ۴۰ ساله داره و سریع هرچیزی تغییر داده میشه توسط طرز فکر یک عده انسان دیکتاتور وجود که دین شخصی خودشونو دارند ، اون آرزویی که هر انسانی داره ، مثلا همین دین اسلام اگر با تعصب روش نگاه نشه اونم یه فرقه بوده که پیرو یه فکر شخصی بوده و به خاطر قدرت و زور شمشیر الان تبدیل به دین و فرقه های مختلف شده ، حکومت شیعه و جمهوری اسلامی هم چنین ، دانش آموز شهید ۳۳ هزار نفر دقیق ، شهدای روحانی یا آخوند ۳۳۱۷ نفر دقیق ، عدد و ۳۳ هزار تارو هم یه عدد خیالی بهش اضافه کردند تا اینکه قشنگ وجود این ۳۳۱۷ نفر بفهمی یه شگرد تبلیغاتی یا بازاریابی نرمه ، روحانی یا آخوندها بیشتر در جبهمه های جنگ شغل حال حاضرشون رو داشتند ، تنها بالای منبر نوحه می خواندند یا می نشستند و مردم را به شور و شوق شهادت و بهشت کاذب تشویق می کردند .
این قسمتی از تحیلی های امام زمان واقعی و برحق برای رو کردن دست حکومت اسلامی
هوشیار باشید مردم ، جنگ نرم چنین است ، تمام تاریخ و ارقام و ... را همه تغیر میدهند ، ثبت می کنند ، قهرمانان و افکار و عقاید دروغین برای کودکان و خود ما می سازند و به هر نحوی فکر سیاه و پلید خود را بروز می دهند و تزریق می کنند ، به هر شکلی در هر لباسی با هر شخصی ، پول و قدرت کثیف ، نقد ترین مزد فروش روح و شرف فروشی 🤢 ، هوشیار باشید مردم این حکومت توسط کودکان خوردسال شما ، برنامه های تلویزیونی ، بیلبورد های تبلیغاتی همه و همه فکر خود را به دنیا تحویل می دهد ، تمام تیتیر ها رفتار سیاستمداران و مذهبیان بلند پایه که یک از یک پر از تنفر و لعنت هستند ، هر آنچه که می خواهند ، می گویند ، رفتار می کنند و ایران را ملک شخصی خود و افکار خود را همانند فکرشان به دنیا تحمیل می کنند ، تمام دنیا را با رفتار های خود تیتر می کنند ، برای کودکان قدیسان جدید ، بزرگانی دروغین و هزاران هزار توتعه درون کودکان و مردم به وجود می آورند ، که خود را در تاریخ ثبت کنند و آنها یک مشت غیر ایرانی و غیر از مردم تنها به دنبال منافع خود و اطرافیان که همیشه در حال باج دادن و فروختن و واگذار کردن مملکت هستند ، در صورت هر گونه مشکل خریداران ایران حال ،روسیه یا چین یا سوریه آماده پذیرایی از همراهان حکومت هستند ، چون آنها تا به امروز ثروت عظیمی از ایران را به صورت علنی یا غیرعلنی واگذار کرده اند .
جنگ ایران و آمریکا همه و همه بستگی به انتخاب بزرگان دارد ، بزرگانی که شاید همه یک قدرت باشند یا فراتر از این قدرت های تصویری باشند ، گاهی در تصویر نبودن و شطرنج بازی کردن انتهای قدرت است مانند خدا ، 
در نهایت صحبت به جنگ می رسیم و که اکثر روحانیون یا آخوند ها با ریاکاری همکاری و همراه مردم بودند و عده ای نیز برای اینکه حقوق بگیر این لباسن و عده کمی برای اینکه انساند و به از روی ناآگاهی وارد این حرفه و شغل شدند،
و مردم را به نام خدا ، برای خدا و خلقش همراهی نکردند ، برای انسان و بت های عظیم تر ، اینها همه لعنت شده ها و نابود شده های از حیات ابدی هستند ، اینها مردم را هدایت می کنند به سوی یک بت و تمام خوشی و عاقبت بخیری دنیا را برای فرزندان بت ، لعنت به این آموزگاران اشتباه ، که پدر و پسر و اجداد هم گاه شاید باشند و از روی نا آگاهی فرزندان و فرزندان آنها را راهنمایی کرده اند ،
زمانی که هیچ انتخابی برای زنده بودن نداری ،
انتخاب غلط و زنده ماندن و یا انتخاب صحیح و مرگ به خاطر پافشاری بر عقیده ،
خواه یا ناخواه زمانی که اجبار باشد به صورت گه آگاهانه گهی نا آگاهانه به فرزندان و فرزندانشان منتقل می شود در تحیل آینده صلوات را تحیل می کنیم همراه هم ، تا به آن روز ، به نام خدا ، برای خدا و خلقش و من خود نیز جزیی از این خلقم


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،