برای مسح‌شدن خدا خودش تایید می‌کند

برای مسح‌شدن خدا خودش تایید می‌کند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،