قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،
هر جا که گنبد و‌گلدسته هایی از طلا بر افراشته شده است به این معنی نیست که شخصی معصوم زیر آن مدفون است ، بلکه ، شاید از جهل مردم روزگارش به زیر این بارگاه طلایی خفته باشد .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ