ای فرزند انسان

ای فرزند انسان آنگونه زندگی كن كه يك مورچه هم زير پاي تو له نشود ،
با دقت ، در عين حال آرام و راحت
در رفتار هايت ذره بین بزار اما آرام
كه آسایش خود يا دیگران را نسایانی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،