گناهش رو بخشید

گناهش رو بخشید ولی بعدش گفت بگیر که اومد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،