انسانيت و آزادی بی حد و مرز

انسانيت و آزادی بی حد و مرز کنار هم قرار نمی گیرند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،