تو کیستی ، ای خدا

تو کیستی ، ای خدا
در تمام دنیا ها و لحظاتی ، هیچ فراری از وجود تو نیست ،
تو در تک تک و تمام دنیا های منی ،
ای خدا ، ای خدا ، ای خدا ،
شکر از اندکی فهمیدن تو ،
که تمام دنیاها با شناخت تو خوش است ،
به نام خودت ، برای خودت و خلقت و من خود نیز جزیی از این خلقم .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

قبر خمینی به مردم ایران نشان داد تا به یاد داشته باشند ،